«Soltüstık Qazaqstan»

PDF

Еңбек тәртібі қатаң сақталуы шарт

Soltüstık Казахстан

 Kyzylzhar_akparat@mail.ru

Мемлекеттік қызметшілер “Қа­зақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы” За­ңына (9-бап 4-тармақша) сәй­кес, құқықтар мен бостандық­тарды пайдалануға, еңбегінің қор­ғалуына, денсаулығының сақталуына, қауіпсіз және тиімді жұмыс істеу үшін қажетті еңбек жағдайларына, өзінің лауазым­дық өкілеттіктері шегінде мәсе­лелерді қарауға және олар бо­йынша шешімдер қабылдауға қатысуға, тиісті органдар мен лауазымды адамдардың олар­ды орындалуын талап етуге құқылы.

Оларға лауазымды өкілеттіктерін атқа­ру үшін ұйымдарға белгіленген тәртіппен баруға, басшыдан мем­лекеттік қызметші атқарып отырған мемлекеттік лауазымға орай міндеттерді және лауа­зым­дық өкілеттіктер көлемінде айқындап беруді талап етуге рұқсат етілген. Өкінішке қарай, заң нор­малары әркез талаптағыдай сақ­тала бермейді. Оны өткен жыл­ғы тексерістер барысында 30 оғаш фактінің тіркелгені айқын бай­қатты. Жергілікті атқарушы органдар көбіне мемлекеттік қызметшілерге еңбек демалы­сын беру және іссапар шығын­да­рын төлеу бойынша олқы­лық­тарға жол береді. Былтыр өсімпұл сомасы 12,6 млн. теңгені құрады. Сондай-ақ бір іссапар шығын­дарын төлеу құқығының бұзы­луы (164,9 мың теңге) анық­тал­ды. Бұл фактілер Әдеп жөнін­дегі кеңесте талқыланып, тиісті шаралар қабылданды.

Жалақы – жұмыскердің бі­ліктілігіне, орындалатын жұ­мыстың күрделілігіне, санына, және жағдайларына қарай ең­бек үшін төленетін сыйақы, со­нымен бірге өтемақы, ынталандыру сипатындағы төлемдер. Еңбек кодексінде (37-бап) жал­ақымен есеп айырысудың тәр­тібі мен мерзімдері бекітіл­ген. Ал мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу қызметтік міндеттерін мүмлтіксіз және тия­нақты атқаруы үшін жергілікті материалдық жағдайды қамта­ма­сыз етуге, мемлекеттік орган­дардың білікті және тәжірибелі кадрлармен жасақталуына ық­па­лын тигізуге, олардың адал және бастамашыл еңбегін ынта­ландыруға тиіс. Жалақы орындалатын жұмыстың сипа­тына, көлеміне, нәтижелеріне байланысты сараланып, белгі­ленеді. Талдау көрсеткендей, жыл сайынғы еңбек демалы­сы­на ақы төлеу – ол басталғанға дейінгі үш жұмыс күнінен кешік­тірілмей, ал еңбек демалысы демалыстар кестесінен тыс бе­рілген жағдайда, ол берілген күн­нен бастап үш жұмыс күнінен ке­шіктірілмей жүргізіледі деген та­лаптар бұзылған. Шал ақын ау­данында Үкіметтің 2018 жылғы 11 мамырдағы №256 қаулысы­мен бекітілген қызметтік ісса­парларға арналған шығындар­ды бюджет қаражаты есебінен, оның ішінде шет мемлекеттерге өтеу қағидаларының 6-тармағы толық орындалмаған. Жалақы­ны кешіктіру кезеңінде өсімпұл­ды есептеу және төлеу міндет­темелері туындайды. Сондық­тан мемлекеттік қызметшілерге екі лауазымдық айлықақысы мөлшерінде сауықтыру жәр­демақысы төленіп, ұзақтығы күн­тізбелік отыз күнді құрайтын жыл сайынғы ақы төленетін ең­бек демалысын уақытылы рә­сім­деу міндетті. Өйтпеген жағ­дайда, жұмыс беруші жалақыны толық көлемде және еңбек, ұжымдық шарттарда белгілен­ген мерзімдерде өтемесе, заң алдында жауапты болады. Бе­решек және төлем кідіртілген кезең үшін өсімпұл төлеуіне тура келеді. Өсімпұл мөлшері жалақы төлеу жөніндегі міндет­темелерді орындау күніне Ұлт­тық банктің 1,25 еселенген ба­за­лық мөлшерлемесі негізге алы­на отырып есептеледі және тө­лем жүргізілуге тиісті келесі күннен басталып, төлем жасал­ған күнмен аяқтала отырып, мер­зімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін есепке жазылады. Бұ­дан бөлек, жұмыс берушінің кінәсінен өсімпұл есептелмесе, “Әкімшілік құқық бұзушылық ту­ралы” Кодекстің 87 бабы бойын­ша айыппұл салынады.

Мемлекеттік қызмет істері департаменті бақылау басқар­масы жүргізген ша­ралар шеңберінде құқық бұзу­шылықтар жойылып, кемшілік­тер қалпына келтірілді.

Абзал ОРАЗЫМБЕТОВ,

облыстық мемлекеттік қызмет істері департаменті мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас маманы.

Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp